• ¥ 8000.00 nrf52832产品代码重构    
    483人浏览/2人已经投标   智能穿戴   5天前   广东/深圳
  竞标中
  54天13时 后竞标截止
 • ¥ 10000.00 运动手环    
    784人浏览/1人已经投标   智能穿戴   13天前   山东/济南
  竞标中
  28天13时 后竞标截止
 • ¥ 400.00 定制硬件设计    
    719人浏览/5人已经投标   智能穿戴   16天前   江苏/连云港
  竞标中
  20天13时 后竞标截止
 • ¥ 8000.00 Wifi定位方案    
    335人浏览/5人已经投标   智能穿戴   20天前   上海/上海
  竞标中
  38天13时 后竞标截止
 • ¥ 10000.00 智能手环方案    
    715人浏览/1人已经投标   智能穿戴   23天前   广东/深圳
  竞标中
  37天13时 后竞标截止
 • ¥ 100000.00 室内定位系统     限时免费
    1033人浏览/11人已经投标   智能穿戴   23天前   上海/上海
  竞标中
  38天13时 后竞标截止
 • ¥ 10000.00 蓝牙耳机方案    
    561人浏览/1人已经投标   智能穿戴   24天前   河北/石家庄
  竞标中
  37天13时 后竞标截止
 • ¥ 7000.00 Cc1310做无线麦克风    
    267人浏览/1人已经投标   智能穿戴   26天前   广东/深圳
  竞标中
  34天13时 后竞标截止
 • ¥ 10000.00 智能穿戴设备开发    
    312人浏览/5人已经投标   智能穿戴   27天前   新疆/乌鲁木齐
  竞标中
  33天13时 后竞标截止
 •   211人浏览/6人已经投标   智能穿戴   30天前   广东/东莞
  竞标中
  31天13时 后竞标截止
 • ¥ 30000.00 智能手环开发    
    292人浏览/0人已经投标   智能穿戴   33天前   广东/深圳
  竞标中
  28天13时 后竞标截止
 • ¥ 20000.00 智能手环    
    493人浏览/2人已经投标   智能穿戴   36天前   广东/深圳
  竞标中
  24天13时 后竞标截止
 • ¥ 5000.00 运动手环PCBA开发    
    255人浏览/7人已经投标   智能穿戴   36天前   四川/成都
  竞标中
  24天13时 后竞标截止
 • ¥ 600000.00 智能跳绳系统    
    337人浏览/1人已经投标   智能穿戴   37天前   上海/上海
  竞标中
  24天13时 后竞标截止
 •   918人浏览/2人已经投标   智能穿戴   104天前   四川/成都
  已选中
最新活动