• ¥ 8000.00 nrf52832产品代码重构    
    765人浏览/2人已经投标   智能穿戴   8天前   广东/深圳
  竞标中
  51天9时 后竞标截止
 • ¥ 10000.00 运动手环    
    801人浏览/1人已经投标   智能穿戴   16天前   山东/济南
  竞标中
  25天9时 后竞标截止
 • ¥ 400.00 定制硬件设计    
    733人浏览/5人已经投标   智能穿戴   20天前   江苏/连云港
  竞标中
  17天9时 后竞标截止
 • ¥ 8000.00 Wifi定位方案    
    350人浏览/5人已经投标   智能穿戴   23天前   上海/上海
  竞标中
  35天9时 后竞标截止
 • ¥ 10000.00 智能手环方案    
    735人浏览/1人已经投标   智能穿戴   27天前   广东/深圳
  竞标中
  34天9时 后竞标截止
 • ¥ 100000.00 室内定位系统     限时免费
    1046人浏览/11人已经投标   智能穿戴   27天前   上海/上海
  竞标中
  35天9时 后竞标截止
 • ¥ 10000.00 蓝牙耳机方案    
    569人浏览/1人已经投标   智能穿戴   27天前   河北/石家庄
  竞标中
  34天9时 后竞标截止
 • ¥ 7000.00 Cc1310做无线麦克风    
    271人浏览/1人已经投标   智能穿戴   29天前   广东/深圳
  竞标中
  31天9时 后竞标截止
 • ¥ 10000.00 智能穿戴设备开发    
    319人浏览/5人已经投标   智能穿戴   30天前   新疆/乌鲁木齐
  竞标中
  30天9时 后竞标截止
 •   216人浏览/6人已经投标   智能穿戴   34天前   广东/东莞
  竞标中
  28天9时 后竞标截止
 • ¥ 30000.00 智能手环开发    
    299人浏览/0人已经投标   智能穿戴   36天前   广东/深圳
  竞标中
  25天9时 后竞标截止
 • ¥ 20000.00 智能手环    
    499人浏览/2人已经投标   智能穿戴   39天前   广东/深圳
  竞标中
  21天9时 后竞标截止
 • ¥ 5000.00 运动手环PCBA开发    
    260人浏览/7人已经投标   智能穿戴   40天前   四川/成都
  竞标中
  21天9时 后竞标截止
 • ¥ 600000.00 智能跳绳系统    
    343人浏览/1人已经投标   智能穿戴   41天前   上海/上海
  竞标中
  21天9时 后竞标截止
 •   922人浏览/2人已经投标   智能穿戴   107天前   四川/成都
  已选中
最新活动