• ¥ 300000.00 FPGA开发     百万扶持项目
    298人浏览/2人已经投标   医疗健康   3天前   吉林/长春
  竞标中
  56天17时 后竞标截止
 • ¥ 10000.00 即时社交软件    
    539人浏览/3人已经投标   其他   50天前   吉林/长春
  竞标中
  9天17时 后竞标截止
 • ¥ 200000.00 城市道路场景Demo    
    950人浏览/0人已经投标   软件开发   472天前   吉林/长春
  已完成
 • ¥ 20000.00 城市道路场景Demo    
    491人浏览/3人已经投标   软件开发   473天前   吉林/长春
  已完成
 • ¥ 100000.00 社交软件开发    
    1004人浏览/4人已经投标   软件开发   551天前   吉林/吉林
  已完成
 •   1099人浏览/1人已经投标   工业电子   616天前   吉林/四平
  已完成
 • ¥ 10000.00 无人机项目开发    
    156人浏览/0人已经投标   消费电子   641天前   吉林/长春
  已完成
 • ¥ 33333.00 33333    
    187人浏览/0人已经投标   照明显示   654天前   吉林/长春
  已完成
 •   2577人浏览/12人已经投标   机器人/无人机   667天前   吉林/长春
  已完成
 • ¥ 30000.00 Matlab Generater开发需求    
    1761人浏览/1人已经投标   汽车电子   746天前   吉林/长春
  已完成
 • ¥ 10000.00 Matlab Generater开发    
    1223人浏览/1人已经投标   软件开发   751天前   吉林/长春
  已完成
 • ¥ 5000.00 休闲娱乐APP开发    
    1005人浏览/2人已经投标   其他   777天前   吉林/长春
  已完成
 • ¥ 1000.00 NI采集卡上位机开发    
    1387人浏览/2人已经投标   工业电子   809天前   吉林/吉林
  已完成
 • ¥ 2000.00 无线数传    
    1107人浏览/2人已经投标   消费电子   817天前   吉林/长春
  已完成
 •   1319人浏览/9人已经投标   安防监控   831天前   吉林/长春
  已完成
最新活动